Cirno.pl - Najsilsza polska strona o Touhou

Czy wiesz, że w tym miejscu pojawiały się ciekawostki?

  Sterowanie w strzelankach Touhou nie jest szczególnie złożone, jednak doświadczenie poucza, iż nowi gracze mogą mieć niekiedy problem z rozszyfrowaniem, które przyciski odpowiadają za co. W tej krótkiej instrukcji znajduje się opis klawiszologii danmaku z tej serii, z dodatkowymi uwagami dotyczącymi specyfiki niektórych tytułów. Na jej końcu znajdziecie też zbiór podstawowych definicji terminów związanych z gameplayem.

 

  W grach można też używać pada. Jego konfiguracja jest dostępna z poziomu menu ustawień widocznego po uruchomieniu danej części Touhou.

 

  Dla jasności: nie jest to kompletny opis mechaniki każdej gry z osobna. Znajdziecie tu wyłącznie skondensowany zbiór informacji, które są potrzebne, by mniej więcej odnaleźć się w dowolnym danmaku z serii. Zainteresowanych wskazówkami dotyczącymi konkretnych części odsyłam do odpowiednich poradników.

 

Sterowanie – wszystkie części

Strzałka w górę – ruch do przodu

Strzałka w dół – ruch do tyłu

Strzałka w lewo – ruch w lewo

Strzałka w prawo – ruch w prawo

Z – strzał (przytrzymanie powoduje ciągły strzał)

X – użycie bomby

Shift – focus mode

 

Dodatkowe sterowanie – Shoot The Bullet

Z – zdjęcie

Shift lub X – focus mode

Shift + Z lub Z + X – turbo focus mode (dodatkowo zmniejszający szybkość poruszania postaci i przyspieszający wskaźnik naładowania aparatu)

 

Dodatkowe sterowanie – Double Spoiler

Z – zdjęcie

Shift + Z – turbo focus mode (działanie analogiczne jak w Shoot The Bullet)

X – zmiana orientacji zdjęcia (pozioma / pionowa)

 

Dodatkowe sterowanie – Great Fairy Wars

Ctrl (przytrzymanie) – ciągły strzał

Z (pojedyncze wciśnięcie) - strzał

Z (przytrzymanie) – przygotowanie zamrożenia (uaktywnianego po puszczeniu klawisza)

 

Dodatkowe sterowanie – Ten Desires

C – trance mode

 

Słowniczek pojęć ogólnych

Auto-collect – zebranie przez postać wszystkich obecnych na ekranie itemów. Jest to możliwe np. poprzez wejście w tzw. area of collection (górna część ekranu zajmująca mniej więcej 1/5 część planszy), obecną od The Embodiment ot Scarlet Devil w górę. Jej aktywność zależy od konkretnej części gry: do Imperishable Night włącznie wymagane jest posiadanie maksymalnej siły strzału, by wejście w jej obszar odpaliło auto-collection (chyba że gramy postacią youkai). Na poziomie extra i phantasm Perfect Cherry Blossom oraz w grach od Mountain of Faith w górę jest ona zawsze aktywna.

 

Bomba – silny atak, który zadaje przeciwnikom dużą ilość obrażeń, daje naszej postaci chwilową nieśmiertelność, a także – w większym lub mniejszym stopniu – czyści planszę z pocisków. W większości gier możliwe jest użycie jej do tzw. deathbombingu, czyli uniknięcia utraty życia w sytuacji, gdy po zderzeniu z wrogim obiektem uda nam się dostatecznie szybko ją aktywować. Ilość tych specjalnych ataków jest ograniczona. W większości gier zależy ona od wskaźnika ich dostępności (który możemy zwiększać poprzez zbieranie tzw. bomb itemów, zazwyczaj zielonego koloru), natomiast w Mountain of Faith oraz Subterranean Animism – od aktualnej siły strzału (w tym wypadku użycie bomby zmniejsza tą wartość).

 

Focus mode – specjalny sposób poruszania się postaci. Gdy jest aktywny, porusza się ona wolniej, a ponadto uwidaczniany jest jej hitbox (od Perfect Cherry Blossom w górę). W zależności od gry może też zmienić się tryb strzału naszej bohaterki, a w przypadku Imperishable Night – sama bohaterka (gdy gramy jedną z drużyn). Focus mode jest dostępny od Lotus Land Story w górę.

 

Graze – omijanie pocisków w taki sposób, że chociaż sprite naszej postaci na nie nachodzi, to nie dochodzi do zderzenia ich hitboxów. Innymi słowy chodzi o takie przechodzenie tuż obok wrogich obiektów, by nie spowodowało to śmierci bohaterki. W większości gier widoczny jest licznik punktów graze, gdzie jeden taki punkt oznacza jeden ominięty „o włos” pocisk.

 

Hitbox – punkt, który po zetknięciu z hitboxem wrogiego obiektu kosztuje nas utratę życia. Rozmiar hitboxa postaci zależy w niektórych grach od wybranej bohaterki, a pocisku – od jego rodzaju (zazwyczaj większe pociski mają proporcjonalnie mniejsze hitboxy).

 

Pocisk – podstawowy atak wszystkich przeciwników. Jest to wrogi obiekt, z hitboxem którego nasza postać musi uniknąć zetknięcia. Hitboxy pocisków nigdy nie są widoczne, więc konieczne jest wyuczenie się ich wielkości metodą prób i błędów.

 

Point items – niebieskie przedmioty, które we wszystkich grach zwiększają wskaźnik zdobytych punktów. Ponadto w niektórych częściach wpływają na zdobywanie dodatkowych żyć. Dzieje się tak w sposób bezpośredni (kiedy zdobycie kolejnego życia wymaga zebrania określonej ilości tych itemów) albo pośredni (gdy ilość żyć zwiększa się po przekroczeniu pewnej z góry określonej dla danej gry liczby punktów). Zazwyczaj w im wyżej położonej części planszy złapiemy point itema, tym lepiej jest to punktowane.

 

Power items – czerwone przedmioty, których zbieranie zwiększa wskaźnik siły ataku naszej postaci. We wszystkich grach ma ona wpływ na zadawane obrażenia, w niektórych (pomiędzy The Embodiment of Scarlet Devil a Imperishable Night) na aktywność area of collection, a w Mountain of Faith oraz Subterranean Animism – na ilość dostępnych bomb (wówczas ta wartość jest równocześnie licznikiem posiadanych specjalnych ataków).

 

Strzał – podstawowy atak kontrolowanej przez nas postaci. Potrafi niszczyć drobnych przeciwników oraz zmniejszać wskaźnik życia bossa. Im większa wartość siły ataku, tym więcej obrażeń zadajemy i tym większy (w niektórych przypadkach) staje się rozrzut strzału.

 

Życie – wskaźnik określający ilość możliwych prób kontynuacji gry po zderzeniu z pociskiem. Jego utrata powoduje zmniejszenie siły strzału postaci oraz jej chwilową nieśmiertelność. Zdobywa się je – w zależności od konkretnej gry – poprzez zbieranie fioletowych bądź różowych life itemów, zdobywanie punktów bądź kolekcjonowanie point itemów.